شرکت داناپاسارگاد خاوران»محصولات شرکت»قیرهای اصلاح شده پلیمری

قیرهای اصلاح شده پلیمری شامل انواع مختلفی می باشند که در همه آنها خواص آسفالت های ساخته شده از این قیرها در مقایسه با آسفالت های ساخته شده از قیرهای سنتی از نظر مقاومت به شرایط جوی بخصوصی حرارت و برودت، طول عمر و دوام در مقابل بارهای ترافیکی به نحو محسوسی افزایش میابد.
اگرچه قیرهای بهینه شده با پلیمر در مقایسه با قیرهای سنتی دارای قیمت بالاتری می باشند لیکن بواسطه افزایش طول عمر آسفالت در بسیاری از مواقع استفاده از آنها در کل به صرفه تر می باشد. انواع قیرهای پلیمری بهینه شده به شرح زیر می باشند :
قیر پلیمری بهینه شده با پودر لاستیک :
در این نوع قیر با واسطه افزایش مواد ویژه سازگار کننده بین ذرات پودر لاستیک و قیر، ساختار قیر کاملا ً هموژن و یکنواخت شده و کلیه اختصاصات آن در مقایسه با قیرهای معمولی بهبود می یابد در صد پودر لاستیک مصرف شده از 5 تا 15 درصد متغیر می باشد.
قیرهای پلیمری بهینه شده با مواد نرم کننده شبکه ساز :
در این نوع قیر بهینه شده با افزایش یک ماده ویژه شبکه ساز ساختار مولکول های قیر تغییر کرده و خواص آن بهبودی کلی می یابد که اختصاصات ان می بایست یا توجه به نوع و اختصاصات هر پروژه تعیین و محاسبه گردد. در این نوع از قیر بهینه شده بر خلاف قیرهای بهینه شده با مواد SBS نیاز به استفاده از ماشین آلات تولید حمل اختصاصی نبوده و ترکیبات بهینه ساز مستقیما ً با قیر یا آسفالت اضافه می گردد.